sobota 19. listopadu 2016

The Five People You Meet In Heaven | Mitch Albom

Čeká vás recenze na nejemotivnější knihu, se kterou se spojují nejen city z knihy, ale i ty mé (křehké) osobní. 
Nevím, čím to je, ale knihami nejsem často obdarovávána. Důvodem může být to, že lidé si stále nejsou moc jisti, jaké knihy jsou mými nejoblíbenějšími, protože jsem schopná číst poezii, thrillery, ale i romatickou nebo historickou beletrii. Naštěstí probořila ledy moje milá kamarádky V., která mě zná jak své boty.

Nejen, že je kniha spojována s dárkem, ale také s tím, že byla dovezena až z oblasti za Oceánem, kde byla V. na dovolené. Předávala mi ji s americkou vlaječkou a slovy: „Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších knih a jsem si jistá, že tobě se bude líbit také." A měla pravdu.

Bude těžké vám o této knize něco říct, protože cokoliv bych vám prozradila, by mohlo naprosto zkazit váš zážitek z knihy. Kde bych tedy tak měla začít... Kniha vypráví příběh o údržbáři zábavního parku, jenže ne takového, který známe teď - byl to ten klasický starý zábavní park na pláži u moře, kde nechybělo ruské kolo, pouťová hudba a starobilý kolotoč, který nám připomíná spíše umělecké dílo něž zábavní atrakci. Takový ten zábavní park, který známe ze starých amerických filmů.


„Kde bych tedy tak měla začít..."


Bohužel se jednoho dne stane něco, co by se v zábavním parku rozhodně stát nemělo a vy podle názvu určitě snadno uhodnete, o co jde. A tak se s hlavním hrdinou dostáváme do nebe, kde potkáváme pět lidí, kteří se zásadně a nebo jen okrajově objevili v jeho životě. Ale to vám již prozrazovat nebudu... 


*     *     *     *     *

I do not know why but I am hardly ever gifted by books. Maybe it is because of the fact that I read almost everything and nobody knows which genre is my favorite one. Thriller? Romantic or history fiction? Fortunately my very best friend V. broke the stereotype and I was gifted by an American flag and a book with words: "This is one of my favorite books and I know you will like it, too." And she was right. This book is a symbol of friendship and memories (definitely).

It will be very difficult to review this book without spoiling the story. So where should I begin... The book is about a maintenance of a fun fair. But it was not the modern fun fair but that one which we all know from the old American movies - the one which is located on the beach nearby the sea with the fun fair music and old carousel which is more an art piece. 


„So where should I begin..."


But unfortunately one sad moment happened and I think you all know according to the title of the book which one and suddenly we are in heaven meeting five most important people of his life but sorry I will not tell you who... 

Žádné komentáře:

Okomentovat