středa 21. září 2016

The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared | Jonas Jonasson

Jsem ostuda. Přiznávám se rovnou a bez mučení, protože podle GoodReads jsem tuto knihu měla dočtenou již před téměř měsícem. Nevím, proč o ni píši až teď, když to byla jedna z nejlepších anglických knih, které jsem kdy četla.


Věděla jsem o Jonassonovi asi tak jen to, že je severského původu, že píše vtipně a velice poutavě, a že jeho knihu Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (pro příště již jen stařík, ten název je ďábelsky douhý) považují nejedna knihkupectví za bestseller. Jediné, co mi k této knize řekla moje mamka, která ji četla, bylo to, že popisuje neuvěřitelný příběh a samozřejmě, že si ji mám raději sama přečíst. 

Jak jsem již několikrát zmínila, snažím se nyní číst knihy v jejich anglickém originále. Je pravda, že originál v tomto případě je švédský (a bohužel severským jazykům neholduji a bude pro mě výslovnost písmen jako je toto ø nebo toto å velkou záhadou), ale v češtině jsem knihu číst odmítla a tak padlo slovo na angličtinu. Mělo by to být i volně napsané, tudíž pro nerodilého mluvčího překousnutelné. A také bylo.

Kniha popisuje příběh staříka, který v den svých 100. narozenin utíká z domova důchodců, kde pobývá. Nikdo ze čtenářů nemůže vědět, proč to dělá, když se v domově neměl zrovna špatně, jenže k tomu nám napomáhá druhá linie děje, která se vrací zpět do minulosti a mládí Alana - až poté teprve můžeme pochopit, proč Alanovi tak nesedí spokojený, ale nudný život obyčejného důchodce. Alan totiž prožil neobyčejně naplněný život - příkladem může být opití tehdejšího prezidenta Harryho Trumana, setkání se se Stalinem nebo Moa Tse-tungem a v neposlední řadě přežil nejednu pro někoho smrtelnou událost. 

Kniha a samotý autor mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla zainvestovat do dalších dvou jeho knih a to Analfabetky a Zabijáka Anderse (opět v angličtině), jelikož když vás kniha dokáže ve veřejné dopravě tak rozesmát, že se na vás všichni spolucestující otáčejí a vy jim máte chuť předčítat nejlepší pasáže knihy, něco na tom nejspíše opravdu bude. 

*     *     *

Shame on me. I confess without torturing because according to GoodReads I read this book nearly month ago. I do not really know why I have not written the article about this absolutely perfect book right after finishing it. 

I knew about Jonasson just few facts such as he was born in the North and his book are extremely witty and catching. My mum has read his book The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared (for the next time just the old man, the title is soooo long) but she did not want to spoil it for me so she told me that the book depicts an extraordinary story and that I should read it. 

As I have mentioned for million times that I am trying to read more books in English or in general in its native language. And because this book was originally written in Swedish (and trust me I am currently and unfortunately not about to learn the northern languages and the secret of pronunciation of this ø and this å letter will continue) so I have chosen to read it in english. And it was perfect

The book depicts a story about an old man who on his birthday climbed out of the window and disappeared. The readers would not understand why he has left without the second line of the plot where the story is about the past and youth of this old man - and immediately we understand why. Maybe just because Alan got drunk with Harry Truman, met Stalin or Mao Tse-tung and last but not least he over lived some serious vicious moments.

The book and the author itself have caught my eye so severely that I made out I would like to invest in his other books such as The Girl Who Saved the King of Sweden and Hitman Anders and the Meaning of It All (and of course in English). Because when you read a book in a tram and you start to laugh out loud and the other passengers are looking at you strangely and you do not mind because you want to read them the witty and hilarious parts so that they would understand - you know it is a good book.  

Žádné komentáře:

Okomentovat